Formierki


hex100

Formierki korpusów mają zastosowanie w przemyśle cukierniczym. Przeznaczone są do wytłaczania i formowania w sposób ciągły z mas tłustych na bazie pomady.

hex120
hex148

Przeznaczone są do cięcia na określoną długość wstęg z mas pomadowych i pomadowo-tłustych. Elementy mające kontakt z produktem wykonane są ze stali kwasoodpornej. Noże posiadają płynną regulację cięcia i współpracują z formierkami korpusów

tabelkanoze