CARRO DE CONTRIBUCIONES CWA 16


hex258
hex261

CARRO DE CONTRIBUCIONES CWA 16
Se tiene la intención de establecer, zdejmowania i mycia wkładów formujących maszyny formującej CMA 7. Wózki wykonujemy również w wersji kwasoodpornej.

hex259