FORMIERKA “DUO” 3CFO1


hex279
hex281
hex280

Formierka korpusów ma zastosowanie w przemyśle cukierniczym do formowania w sposób ciągły wstęg masy złożonej z dwóch różnych mas - masy różniące się barwą, smakiem, lub konsystencją. Wstęgi formowanej masy mogą w przekroju obrazować “masę na masie” lub masę w masie. Formierka przeznaczona jest głównie do formowania mas pomadowo-tłustych i tłustych. Posiada płynną regulację obrotów. Mechaniczne podnoszenie pokrywy.